Telt

Grøne bakkar å slå opp telt på

Har du telt, finn vi alltid plass til deg. Hjarteleg velkommen!

Priser for campingplassen finn du her